دسته: مرسدس بنز

توافق مرسدس و بایک برای تولید خودروی الکتریکی در چین

با سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰ میلیارد یورویی دایملر در توسعه‌ی خودروهای الکتریکی، امضای توافقنامه با شریک چینی خود یعنی بایک برای ساخت خودروهای الکتریکی در چین توجیه فوق‌العاده‌ای دارد. به …